„Akademia Super Niani”

Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego oraz Prymus Sp. z o.o. zapraszają na bezpłatne szkolenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

"Akademia Super Niani" jest projektem szkoleniowym skierowanym do osób zamieszkałych oraz zatrudnionych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Cykl szkoleń realizowanych w ramach projektu pozwoli uczestniczkom i uczestnikom nabyć specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu wychowywania i pielęgnowania dziecka, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wykorzystania narzędzi ICT w praktyce zawodowej jak również sprawnego komunikowania się, adekwatnego do niejednokrotnie trudnych sytuacji.

 

   Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych zwiększających szanse na utrzymanie, kontynuowanie lub zmianę zatrudnienia u uczestniczek i uczestników, poprzez kompleksowe szkolenie do zawodu opiekunki dziecięcej. 

Zobacz pozostałe

Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego 

 

 

 

 

 

ul. Toruńska 8
86-050 Solec Kujawski
tel. +48 693 449 243
tel. +48 607 533 338
stowarzyszenie.solec@gmail.com

 

NIP 554 24 58 442

Regon 092 99 10 80

KRS 0000059449

 

Konta bankowe

w Banku PKO SA I O.

w Solcu Kujawski:

 

podstawowe

53 1240 3507 1111 0000 3057 8614

1%

54 1240 3507 1111 0000 0486 4250

 

UKRAINA

57 1240 3507 1111 0010 3139 0786

 

 

Kacperek

62 1240 1183 1111 0010 4828 4744

Rafałek

77 1240 1183 1111 0010 4828 4959