SZANOWNI PAŃSTWO,

serdecznie witamy na stronie Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego.

Współpracujemy z lokalnym biznesem, administracją publiczną, organizacjami z kraju i zza granicy budując społeczeństwo obywatelskie i wielopłaszczyznowe więzi - zarówno lokalne jak i o szerszym wymiarze. Jesteśmy otwarci na partnerską współpracę w różynch obszarach życia społecznego.

Dla wzmocnienia potencjału Trzeciego Sektora w Polsce oraz pro publico bono - zapraszamy do współpracy !

 

 

Proszę, przekaż nam swój 1%!

 


 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

 

https://animoto.com/play/uFt5cTwtRMqN6S77HcJm0Q

 

 

 

                     

Posiadamy Certyfikat jakości „Organizacja sprawdzona” nadany przez K-P FOP w 2012 r.

https://www.youtube.com/watch?v=MW99regdr7k

 

 

Projekt p.n. "Polskie doświadczenia dla opracowania "Strategicznego planu rozwoju czortkvskiej miejskiej rady w obwodzie tarnopolskim na lata 2019 - 2026"

 

Projekt p.n. "Polskie doświadczenia dla opracowania "Strategicznego planu rozwoju bashtańskiejj miejskiej rady w obwodzie mikołajowskim na lata 2017 - 2025"

Projekty współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA - przemiany w regionie.

     AKTUALNOŚCI

  „Wózkiem przez
  firmę”

  realizowany jest w okresie 1.04.2012r. – 30.06.2012r. w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

  „Nowe kwalifikacje
  - Nowe możliwości”

  realizowany jest w okresie 01.04.2010 – 30.06.2010 w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich ...

  „Równać
  Szanse”

  Misją Programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast ( do 20 000 mieszkańców).

  „Akademia
  Super Niani”

  Cykl szkoleń realizowanych w ramach projektu pozwoli uczestniczkom i uczestnikom nabyć specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności....

  Historia

  Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego powstało pod koniec 2000 roku, natomiast wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym otrzymało 5 listopada 2001 roku.
  Od września 2005 roku jesteśmy organizacja posiadającą status Organizacji  Pożytku Publicznego - opp.
  Członkami – założycielami Stowarzyszenia są przedsiębiorcy oraz przedstawiciele różnych instytucji, w szczególności administracyjnych i edukacyjnych lokalnego środowiska.
  Jesteśmy organizacją non profit – nie działamy dla osiągnięcia zysku.

  Cele i formy działania

  - inspirowanie i promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności,

  - działania zmniejszające bezrobocie,

  - promowanie miasta i gminy,

  - działanie na rzecz rozwoju edukacji, nauki, wychowania i aktywności obywatelskiej,

  - kultywowanie kultury, tradycji i zwyczajów polskich,

  - propagowanie kultury europejskiej,

  Cele osiągane są m.in. dzięki pozyskiwaniu funduszy z wielu różnych źródeł pozabudżetowych, dzięki współpracy z administracją rządową i samorządową, z uczelniami, szkołami i placówkami naukowymi, współpracy z organizacjami  i instytucjami z Europy oraz gromadzeniu środków z 1%.

  Osiąganiu celów sprzyjają również: organizowane przez nas szkolenia, seminaria, odczyty, konsultacje czy sympozja związane z działalnością statutową, prowadzenie szeroko rozumianego doradztwa i poradnictwa, w tym dla przedsiębiorców, nauczycieli, uczniów, absolwentów.

  Źródła finansowania

  - składki członkowskie,

  - darowizny (pieniężne i dary rzeczowe),

  - dotacje ze środków publicznych i prywatnych,

  - sponsoring,

  - odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (jako opp),

  - inne, np. kredyty, pożyczki

  SRSK posiada status Organizacji Szkoleniowej. Jest też aktywnym członkiem – założycielem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” obejmującego i funkcjonującego na terenie powiatu bydgoskiego.

  SRSK od 2006 r.  jest fundatorem Stypendium Rozwojowego dla szczególnie uzdolnionej młodzieży pochodzącej z rodzin o niskim statusie materialnym.

  Dzielimy się swoim doświadczeniem:

  - ze studentami różnych kierunków, w tym z europeistyki, politologii, ekonomii, którzy odbywają u nas praktyki studenckie,

  - z przedstawicielami organizacji oraz samorządowcami z kraju i Ukrainy,

  - z wolontariuszami, którzy chcą zdobyć doświadczenie, w tym w zakresie aplikowania o środki ze źródeł pozabudżetowych.

  Organizujemy kontakty i wizyty Polonii, szczególnie ze Wschodu.

  Powołanie do życia Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego – organizacji nie działającej dla osiągnięcia zysku wynikało nie tylko ze świadomości, że jedynie współdziałanie i ścisła, partnerska współpraca na szczeblu lokalnym mogą przyczynić się do stopniowej poprawy warunków życia społeczności gminy Solec Kujawski i jej okolic. Jego powstanie było również odpowiedzią na wyzwania i szanse związane ze zbliżającym się członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz na korzystanie z funduszy przedakcesyjnych.

  Powołanie do życia Stowarzyszenia przez członków – założycieli reprezentujących biznes, samorząd oraz różne instytucje było w 2000 r. wydarzeniem nie popularnym i często korzystano z naszych doświadczeń w tym zakresie, doświadczeń odzwierciedlających wielostronne korzyści dla każdego z partnerów. Stworzyliśmy nie tylko organizację, ale również platformę do bieżącej wymiany doświadczeń odbieranych z różnych perspektyw, przestrzeń do dyskusji nad rozwojem naszej małej Ojczyzny.

  Nasz głos jest słyszalny i ma wpływ na aktywne kreowanie rzeczywistości.

  Misja i Wizja

  MISJA

  Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego

  przyczynia się do budowania kapitału społecznego

  i realizuje projekty obywatelskie dla dobra lokalnego.

   

  WIZJA

  Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego

  jest inicjatorem pozytywnych i nowatorskich działań.

  Statut

  Pobierz plik, aby zapoznać się ze statutem Stowarzyszenia Rozwoju  Solca Kujawskiego

  Władze SRSK

  Zarząd Stowarzyszenia


  Elżbieta Wysocka                    - Prezes

  Czesław Frischke                    - Wiceprezes

  Tadeusz Szczepański              - Skarbnik

  Beata Kołota                             - Członek

   

   

  Komisja Rewizyjna

  Anna Cicha                                - Przewodnicząca

  Alicja Żaguń                              - Zastępca

  Andrzej Bambrowicz                 - Członek

  Sprawozdawczość
  Finansowa:

  - Pobierz plik aby zapoznać się z rachunkiem wyników

  Merytoryczna:

  - Pobierz plik aby zapoznać się z rocznym sprawozdaniem merytorycznym z działalności opp

  Certyfikaty, Nagrody, Wyróżnienia
   Referencje, Podziękowania
   Galeria zdjęć
   Konkursy
    Mapa
     


    Formularz kontaktowy
    Wyślij email. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*)
    Temat *
    Twój adres email *
    Wiadomość *
    Wyślij kopię wiadomości na mój adres

    Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego     

     

     

     

     

     

    ul. Toruńska 8
    86-050 Solec Kujawski
    tel. +48 693 449 243
    tel. +48 607 533 338
    stowarzyszenie.solec@gmail.com

     

    NIP 554 24 58 442

    Regon 092 99 10 80

    KRS 0000059449

     

    Konta bankowe

    w Banku PKO SA I O.

    w Solcu Kujawski:

     

    podstawowe

    53 1240 3507 1111 0000 3057 8614

    1%

    54 1240 3507 1111 0000 0486 4250

    Kacperek

    62 1240 1183 1111 0010 4828 4744

    Rafałek

    77 1240 1183 1111 0010 4828 4959